فیلم (کلیپ) آموزشی

موضوع و مساله، دو جزء مهم پژوهش

۱۴۰۱-۰۳-۱۸/توسط دکتر مریم اسدی

کاربرد اصطلاحنامه‌ها در پژوهش: کارگاه آموزشی

۱۴۰۱-۰۳-۱۸/توسط دکتر مریم اسدی

نشریات و کنفرانس‌های جعلی و یغماگر: نشست علمی

۱۴۰۱-۰۳-۱۸/توسط دکتر مریم اسدی

نشست علمی اهمیت مشاوره اطلاعاتی

۱۴۰۱-۰۳-۱۸/توسط دکتر مریم اسدی

Ethos e-theses دسترسی رایگان به‌ پایان‌نامه

۱۴۰۱-۰۲-۱۲/توسط دکتر مریم اسدی

ProQuest دسترسی رایگان به‌ پایان‌نامه

۱۴۰۱-۰۲-۱۲/توسط دکتر مریم اسدی

OATD دسترسی رایگان به‌ پایان‌نامه

۱۴۰۱-۰۲-۱۲/توسط دکتر مریم اسدی

ابزارهای انتخاب مجله هدف

۱۴۰۰-۱۰-۲۹/توسط دکتر مریم اسدی

حذف صفحه اضافی در نرم افزار مایکروسافت ورد

۱۴۰۰-۱۰-۲۹/توسط دکتر مریم اسدی

ادغام چند فایل در نرم افزار مایکروسافت ورد

۱۴۰۰-۱۰-۲۹/توسط دکتر مریم اسدی

تبدیل عدد انگلیسی به فارسی در نرم افزار مایکروسافت ورد

۱۴۰۰-۱۰-۲۹/توسط دکتر مریم اسدی

کارگاه آموزشی نرم‌افزار مدیریت اطلاعات علمی مندلی 2021

۱۴۰۰-۱۰-۰۱/توسط دکتر مریم اسدی

پنج دلیل استفاده از منابع مرجع

۱۴۰۰-۰۹-۲۷/توسط دکتر مریم اسدی

جستجوی مقاله مروری در گوگل اسکالر

۱۴۰۰-۰۹-۲۷/توسط دکتر مریم اسدی

ایجاد کپشن (Caption) در نرم افزار مایکروسافت ورد

۱۴۰۰-۰۹-۰۳/توسط دکتر مریم اسدی

ابزار دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی استنادی یابش

۱۴۰۰-۰۹-۰۳/توسط دکتر مریم اسدی

نگارش علمی چیست؟

۱۴۰۰-۰۹-۰۳/توسط دکتر مریم اسدی

MeSH Browser ابزار انتخاب کلیدواژه

۱۴۰۰-۰۹-۰۳/توسط دکتر مریم اسدی

با Citation Generator با سرعت استناددهی کن!

۱۴۰۰-۰۹-۰۳/توسط دکتر مریم اسدی

معرفی سه وبگاه برای شناسایی کنفرانس های معتبر

۱۴۰۰-۰۹-۰۳/توسط دکتر مریم اسدی

پایگاه‌های اطلاعاتی استنادی چه پایگاه‌هایی هستند؟

۱۴۰۰-۰۸-۰۵/توسط دکتر مریم اسدی

تفاوت مجلات الکترونیکی و پایگاه‌های اطلاعاتی

۱۴۰۰-۰۸-۰۵/توسط دکتر مریم اسدی

مهم‌ترین پایگاه‌های اطلاعاتی برای جستجوی ترکیبات و واکنش‌های شیمیایی

۱۴۰۰-۰۸-۰۵/توسط دکتر مریم اسدی

دو نکته در ترسیم جدول در نرم‌افزار مایکروسافت ورد

۱۴۰۰-۰۷-۲۱/توسط دکتر مریم اسدی

سکشن‌بندی در نرم‌افزار مایکروسافت ورد

۱۴۰۰-۰۷-۲۱/توسط دکتر مریم اسدی

چگونه در پایگاه اسکوپوس جستجو کنم؟

۱۴۰۰-۰۷-۱۰/توسط دکتر مریم اسدی

فنون استراتژی جستجو

۱۴۰۰-۰۷-۱۰/توسط دکتر مریم اسدی

تبدیل پرسش پژوهش به استراتژی جستجو

۱۴۰۰-۰۷-۱۰/توسط دکتر مریم اسدی

شماره‌گذاری تیترها در نرم‌افزار مایکروسافت ورد

۱۴۰۰-۰۷-۱۰/توسط دکتر مریم اسدی

اصطلاحنامه‌ها: ابزار یافتن کلیدواژه‌ها

۱۴۰۰-۰۷-۱۰/توسط دکتر مریم اسدی

تعریف استایل در نرمافزار مایکروسافت ورد

۱۴۰۰-۰۶-۳۱/توسط دکتر مریم اسدی

نحوه انتخاب و استفاده از کلیدواژه‌ها برای جستجو

۱۴۰۰-۰۶-۳۱/توسط دکتر مریم اسدی

معرفی چند وبگاه برای پارافریز کردن

۱۴۰۰-۰۶-۳۱/توسط دکتر مریم اسدی

eScholarship دانلود مقاله و پایان‌نامه: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۶-۰۹/توسط دکتر مریم اسدی

چگونه مقاله پژوهشی را بخوانیم؟ فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۶-۰۹/توسط دکتر مریم اسدی

SJR:Scimago Journal Rank ابزاری برای شناسایی کنفرانس معتبر

۱۴۰۰-۰۶-۰۹/توسط دکتر مریم اسدی

درباره متغیرهای پژوهش

۱۴۰۰-۰۵-۲۴/توسط دکتر مریم اسدی

چگونه موضوع پژوهش را توسعه دهیم؟ فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۵-۲۴/توسط دکتر مریم اسدی

چگونه از موضوع پژوهش به «کلیدواژه» برسیم؟

۱۴۰۰-۰۵-۲۴/توسط دکتر مریم اسدی

استفاده از خدمات Alerting ابزار روزآمدسازی خود: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۵-۲۴/توسط دکتر مریم اسدی

چگونه مدل مفهومی پژوهش را ایجاد کنیم؟ فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۵-۲۴/توسط دکتر مریم اسدی

جعبه ابزار پژوهشگری

۱۴۰۰-۰۵-۰۹/توسط دکتر مریم اسدی

معرفی افزونه دکمه اسکالر در گوگل اسکالر

۱۴۰۰-۰۵-۰۹/توسط دکتر مریم اسدی

قابلیت کتابخانه من در گوگل اسکالر

۱۴۰۰-۰۵-۰۹/توسط دکتر مریم اسدی

سوال پژوهش، آغازگر پژوهش: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۵-۰۹/توسط دکتر مریم اسدی

چگونه فرضیه پژوهش را بنویسیم؟ فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۵-۰۹/توسط دکتر مریم اسدی

ابزار شناسایی مجلات و ناشران چپاولگر beallslist:فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۴-۲۰/توسط دکتر مریم اسدی

گام‌های شناسایی و تعریف مساله پژوهش: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۴-۲۰/توسط دکتر مریم اسدی

گوگل اسکالر ابزار ایجاد پروفایل پژوهشی: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۴-۲۰/توسط دکتر مریم اسدی

موضوع و مساله پژوهش چه فرقی دارند؟ فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۴-۱۳/توسط دکتر مریم اسدی

استناددهی حرفه‌ای نکته‌های کاربردی و مهم

۱۴۰۰-۰۳-۳۰/توسط دکتر مریم اسدی

اورکید ابزار ایجاد پروفایل پژوهشی: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۳-۱۹/توسط دکتر مریم اسدی

مگیران، پایگاه نشریات کشور: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۳-۱۹/توسط دکتر مریم اسدی

پایگاه اطلاعاتی Taylor & Francis جستجو در مجلات همه رشته‌ها: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۳-۱۹/توسط دکتر مریم اسدی

معرفی سه سامانه خطاهای گرامری و املایی برای متون لاتین: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۲-۲۶/توسط دکتر مریم اسدی

پایگاه اطلاعاتی Emerald جستجو در منابع مدیریت و علم اطلاعات: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۲-۲۶/توسط دکتر مریم اسدی

پایگاه اطلاعاتی EiVillage جستجو در منابع فنی و مهندسی: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۲-۲۶/توسط دکتر مریم اسدی

پایگاه اطلاعاتی Ebsco جستجوی مقالات علمی: فیلم آموزشی

۱۳۹۹-۱۲-۲۶/توسط دکتر مریم اسدی

نحوه جستجو در پایگاه اطلاعاتی ProQuest: جستجو در پایان‌نامه و مقاله: فیلم آموزشی

۱۳۹۹-۱۲-۲۳/توسط دکتر مریم اسدی

یک فرمول فوق العاده برای جستجوی کیفی در گوگل: فیلم آموزشی

۱۳۹۹-۱۲-۲۳/توسط دکتر مریم اسدی

چگونه می توانم در گوگل جستجوی کیفی تری انجام دهم؟ فیلم آموزشی

۱۳۹۹-۱۲-۲۳/توسط دکتر مریم اسدی

چهار وب سایت برای جستجوی تصاویر و اشکال علمی: کلیپ آموزشی

۱۳۹۹-۱۲-۱۳/توسط دکتر مریم اسدی

معرفی شش ابزار شناسایی مجلات چپاولگر: کلیپ آموزشی

۱۳۹۹-۱۲-۱۳/توسط دکتر مریم اسدی

کارگاه آموزشی چطور از نرم افزار مندلی استفاده کنیم؟

۱۳۹۹-۱۱-۱۸/توسط دکتر مریم اسدی

کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت اطلاعات علمی اندنوت 20

۱۳۹۹-۱۱-۱۸/توسط دکتر مریم اسدی

با چهار حرکت در وب آو ساینس مقاله مروری پیدا کن: کلیپ آموزشی

۱۳۹۹-۱۱-۰۴/توسط دکتر مریم اسدی

با چهار حرکت در اسکوپوس مقاله مروری پیدا کن: کلیپ آموزشی

۱۳۹۹-۱۱-۰۴/توسط دکتر مریم اسدی

کارگاه آموزشی نحوه نوشتن پیشینه پژوهش یا مرور نوشتارها

۱۳۹۹-۱۱-۰۱/توسط دکتر مریم اسدی

نحوه نوشتن عنوان مقاله: کلیپ آموزشی

۱۳۹۹-۱۱-۰۱/توسط دکتر مریم اسدی

کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت اطلاعات علمی اندنوت X7

۱۳۹۹-۱۰-۳۰/توسط دکتر مریم اسدی

Loading