آیا می‌توانم مقاله کنفرانسی را به مجله ارسال کنم؟

/
پاسخ «بله» است؛ البته به «یک شرط» می‌توان گفت مقاله کنفرانسی اطلاع‌رسانی اولی…

معرفی شش ابزار شناسایی مجلات چپاولگر: کلیپ آموزشی

/
براساس داده‌های اسکوپوس از میان مقاله‌ هایی که به اسم ایران در این پایگاه…

ده نشانه برای شناسایی مجلات غارتگر و ابزارهای آن

/
همانطور که در مقاله مجلات غارتگر چه مجلاتی هستند؟ اشاره کردی…

مجلات غارتگر چه مجلاتی هستند؟

/
براساس داده‌های اسکوپوس از میان مقاله‌ هایی که به اسم ایران در این پایگاه…

چگونه قابل اطمینان بودن یک کنفرانس را بررسی کنیم:بیان چک لیست

/
برای محققان مهم است که بتوانند کنفرانس های غارتگر را شناسایی کنند. محق…

چگونه بفهمیم دعوت‌نامه ارسال شده به ایمیل مان از کنفرانس های غارتگر است؟

/
اگر می‌خواهید بفهمید که آیا دعوت‌نامه های ارسالی از کنفرانس های غارتگر …

نه سر نخ برای تشخیص یک کنفرانس غارتگر

/
در این مقاله نه نشانه برای شناسایی یک کنفرانس غارتگر را به شما…

کنفرانس های غارتگر چه کنفرانس هایی هستند؟

/
مقاله‌ای که در یک کنفرانس دانشگاهی و علمی ارائه می‌شود، پژوهش شم…

 944