ابزارهای انتخاب مجله هدف

/
اگر به دنبال یک مجله برای انتشار (submit) مقاله خود هستید، می توانی…

استراتژی فوق‌حرفه‌ای یافتن مجلات معتبر در پایگاه اسکوپوس

/
وارد پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس شوید.   برای فیلتر کردن و انتخاب مجلات معتبر …

نمره Q چیست: رویکردی منطقی برای انتخاب مجله

/
گروه بندی Quartile رویکردی منطقی برای انتخاب مناسب ترین مجلات…

ابزارها و شاخص های اعتبارسنجی مجلات و نویسندگان چیست؟

/
استفاده از ابزارها و شاخص‏های اعتبارسنجی به تدوین سیاست ها و خط مشی های علمی…

چگونه مجله معتبری برای انتشار اثر علمی خود انتخاب کنیم؟

/
اگر به دنبال یک مجله برای انتشار (submit) مقاله خود هستید، می توانی…

 936