ساختار یک پایان‌نامه چگونه است؟

/
در نظام­‌هاي آموزشي و پژوهشي، دانشجويان دوره­‌‍هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي به عنوان پژوهشگر شناخته مي‌­شوند. اين دوره­‌ها در نظام آموزش عالي ايران پس ازگذراندن تعدادي واحد درسي با تدوين رساله يا پايان­‌نامه تحصيلي تمام مي­‌شود و همين پايان­‌نامه تحصيلي يکي از ملاک‌هاي قرارگرفتن دانش‌آموختگان در زمره محققان كشور است. شاید پایان‌نامه طولانی‌ترین نوشته علمی باشد که تابحال انجام داده‌اید با در حال انجام آن هستید.

Loading