معرفی منابع اطلاعاتی

نوشتن رزومه با ابزارهای هوش مصنوعی

۱۴۰۲-۰۹-۲۷/توسط دکتر مریم اسدی

Bing Chat: ابزاری هوشمند برای جستجو

۱۴۰۲-۰۸-۲۲/توسط دکتر مریم اسدی

مجموعه‌ای دستچین از منابع پژوهشی برای پژوهشگران

۱۴۰۲-۰۷-۲۹/توسط دکتر مریم اسدی

ChatGPT چقدر می‌تواند به سوالات ما پاسخ دهد؟

۱۴۰۲-۰۷-۰۵/توسط دکتر مریم اسدی

پنج دلیل استفاده از منابع مرجع

۱۴۰۰-۰۹-۲۷/توسط دکتر مریم اسدی

ابزار دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی استنادی یابش

۱۴۰۰-۰۹-۰۳/توسط دکتر مریم اسدی

پایگاه‌های اطلاعاتی استنادی چه پایگاه‌هایی هستند؟

۱۴۰۰-۰۸-۰۵/توسط دکتر مریم اسدی

تفاوت مجلات الکترونیکی و پایگاه‌های اطلاعاتی

۱۴۰۰-۰۸-۰۵/توسط دکتر مریم اسدی

مهم‌ترین پایگاه‌های اطلاعاتی برای جستجوی ترکیبات و واکنش‌های شیمیایی

۱۴۰۰-۰۸-۰۵/توسط دکتر مریم اسدی

چگونه در پایگاه اسکوپوس جستجو کنم؟

۱۴۰۰-۰۷-۱۰/توسط دکتر مریم اسدی

eScholarship دانلود مقاله و پایان‌نامه: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۶-۰۹/توسط دکتر مریم اسدی

گوگل اسکالر ابزار ایجاد پروفایل پژوهشی: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۴-۲۰/توسط دکتر مریم اسدی

اورکید ابزار ایجاد پروفایل پژوهشی: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۳-۱۹/توسط دکتر مریم اسدی

مگیران، پایگاه نشریات کشور: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۳-۱۹/توسط دکتر مریم اسدی

پایگاه اطلاعاتی Taylor & Francis جستجو در مجلات همه رشته‌ها: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۳-۱۹/توسط دکتر مریم اسدی

پایگاه اطلاعاتی Emerald جستجو در منابع مدیریت و علم اطلاعات: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۲-۲۶/توسط دکتر مریم اسدی

پایگاه اطلاعاتی EiVillage جستجو در منابع فنی و مهندسی: فیلم آموزشی

۱۴۰۰-۰۲-۲۶/توسط دکتر مریم اسدی

پایگاه اطلاعاتی Ebsco جستجوی مقالات علمی: فیلم آموزشی

۱۳۹۹-۱۲-۲۶/توسط دکتر مریم اسدی

نحوه جستجو در پایگاه اطلاعاتی ProQuest: جستجو در پایان‌نامه و مقاله: فیلم آموزشی

۱۳۹۹-۱۲-۲۳/توسط دکتر مریم اسدی

شبکه اجتماعی مندلی چیست؟

۱۳۹۹-۱۱-۰۸/توسط مهدیه عسکری

مندلی (Mendeley): ابزار ایجاد پروفایل پژوهشی

۱۳۹۹-۰۸-۰۳/توسط دکتر مریم اسدی

گوگل اسکالر (Google Scholar): ابزار ایجاد پروفایل پژوهشی

۱۳۹۹-۰۸-۰۳/توسط دکتر مریم اسدی

اورکید (ORCID): ابزار ایجاد پروفایل پژوهشی

۱۳۹۹-۰۸-۰۳/توسط دکتر مریم اسدی

معرفی واسپارگاه های دسترسی آزاد: خودآرشیوی انتشارات علمی

۱۳۹۹-۰۷-۲۱/توسط دکتر مریم اسدی

پایگاه اطلاعاتی پروکوئست ProQuest

۱۳۹۹-۰۶-۱۰/توسط دکتر مریم اسدی

پایگاه اطلاعاتی IEEE

۱۳۹۹-۰۶-۱۰/توسط دکتر مریم اسدی

پایگاه اطلاعاتی Engineering Village

۱۳۹۹-۰۶-۰۴/توسط دکتر مریم اسدی

مجله ویدئویی جوو JOVE

۱۳۹۹-۰۶-۰۴/توسط دکتر مریم اسدی

Loading