چگونه عنوان برای مقاله بنویسیم؟

عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر مقاله علمی است. عنوان یک مقاله را می‌توان به سرنخی تشبیه کرد که به‌طور مستقیم خوانندگان (و داوران و ویراستاران) را به هدف، موضوع اصلی و همینطور تا حدی اهمیت مقاله سوق می‌دهد؛ بنابراین عنوان باید دقیق، خاص، جذاب و به‌گونه‌ای باشد که توجه خوانندگان را به محتوای مقاله جلب کند. وقتی سردبیران مجلات ، داوران و خوانندگان، مقاله شما را می بینند، «عنوان مقاله» شما اولین بخشی است که توجه آنان را جلب می کند. با عنوان خوانندگان خود را به دام بیاندازید. از عنوان غفلت نکنید. عنوان باید جذاب، دقیق، مختصر و تمام نما باشد.عنوان باید ساده، بدون ابهام و قابل فهم باشد.


هزاران عنوان خوانده می شود، تعدادکمی مقاله خوانده می شود.


سعی کنید کلمات مهم را در ابتدای عنوان استفاده کنید.

مثال

Wave propagation Modelling: a study of in the 2D acoustic media

A prospective cohort study of retinal vessel diameters and risk of hypertension

 Absence of an effect of liposuction on insulin action and risk factors for coronary heart disease


از بکار بردن کلمات کم ارزش خودداری کنید از قبیل: تحقیقی بر، کندوکاوی بر… ، مروری بر..، بررسی… (در فارسی)

 • Observations on……
 • Investigations on…..
 • Using a……
 • Aspects of…..
 • A study of…..
 • The influence of
 • The analysis of
 • The effect of
 • Action of….
 • New method …

مثال

The Effects of Estrogen on Nose-Twitch Courtship Behavior in Mice

A method for purifying GPIIb/IIIa from platelet membranes

Using child reported respiratory symptoms to diagnose asthma in the community 

بررسی تغییرات مورفولوژیکی ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش شوری


عناوین خبری و گاهی سوالی را به عناوین توصیفی ترجیح دهید، برای مثال:

 • عنوان توصیفی:

The effect of smoking on student grades

 • عنوان پرسشی:

What is the effect of smoking on students’ grades?

 • عنوان خبری:

Students who smoke, get lower grades


از بکار بردن اختصارات، فرمول‌های شیمیایی و اصطلاحات فنی نامأنوس در عنوان پرهیز کنید.


معمولاً بهترین عنوان‌ها در کمتر 5 تا 8 کلمه بیان می‌شوند. در صورتی که ممکن نیست سعی کنید تعداد آن را کمتر از 20 کلمه حفظ کنید.

 • اگر ممکن است حداکثر 100 حرف (8 کلمه)
 • 7 تا 10 کلمه
 • 8 تا 12 کلمه
 • 10 تا 12 کلمه
 • از 2 خط طولانی تر نشود

همیشه عنوان را بعد از آنکه نوشتن مقاله تمام شد ، بنویسید

سادگی و کوتاهی آن را حفظ کنید

سعی کنید تمام عناصر ضروری و کلمات مهم در مقاله تان، در عنوان باشد.


دستور عملی برای ساختن عنوان در 5 گام

مثال1

گام 1: این سوالات را بپرسید…

 • مقاله من درباره چیست….. پس بر روی سوال پژوهشی تان تمرکز کنید…

من هستم در حال مطالعه… مقاله درباره مطالعه می کندشبکه های اجتماعی در بافت مدارس

پژوهشم نگاه می کند به … چیستی، چرایی و چگونگی

 • از چه روشی استفاده کرده اید…

پرسشنامه و روش پیمایشی

 • چه کسی /کسانی را مورد مطالعه قرار داده اید یا جامعه یا بستر مطالعاتی شما ؟….

جامعه پژوهش من دانشجویان، شبکه اجتماعی، مدرسه

 • بر روی نتایج پژوهش تان تمرکز کنید…

مطالعه من نشون داد که…نبود دانش کافی درباره قابلیت های شبکه اجتماعی در مدارس و …..

گام دوم: کلمات کلیدی مهم از پاسخ های بدست آمده از گام اول را فهرست کنید.

 • قابلیت شبکه اجتماعی، مدارس ایرانی،

گام سوم: این کلمات کلیدی را در یک جمله قرار دهید.

 • می خواهم در مورد قابلیت شبکه اجتماعی در مدارس ایرانی بپردازم و اینکه شبکه اجتماعی چست و چرا باید استفاده شود و چگونه باید از آن استفاده کنند.

گام چهارم: کلمات اضافی را حذف کنید و عنوان را بنویسید

 • می خواهم در مورد قابلیت شبکه اجتماعی در مدارس ایرانی بپردازم و اینکه شبکه اجتماعی چست و چرا باید استفاده شود و چگونه باید از آن استفاده کنند.
 • قابلیت شبکه اجتماعی در مدارس ایرانی: چیست، چرا و چگونه

گام پنج: عنوان نهایی (حداقل بین 8 تا 12کلمه)

عنوان: واکاوی قابلیت شبکه های اجتماعی در مدارس ایرانی: چیستی، چرایی و چگونگی

مثال2

گام 1: این سوالات را بپرسید…

 • مقاله من درباره چیست….. پس بر روی سوال پژوهشی تان تمرکز کنید…

I am studying whether treatment with mouthwash is effective in reducing the incidence of oral candidacies

 • از چه روشی استفاده کرده اید…

Key feature of your study : randomized Blinded Trial

 • چه کسی /کسانی را مورد مطالعه قرار داده اید یا جامعه یا بستر مطالعاتی شما ؟….

the incidence of oral candidacies diseases

 • بر روی نتایج پژوهش تان تمرکز کنید…

My study showed that treatment with mouthwash reduces the incidence of oral candidacies

گام دوم : کلمات کلیدی مهم از پاسخ های بدست آمده از گام اول را فهرست کنید.

randomized Blinded Trial، mouthwash، oral candidacies، reduce

گام سوم : این کلمات کلیدی را در یک جمله قرار دهید.

This study is a randomized Blinded Trial that investigates whether treatment with mouthwash is effective in reducing the incidence of oral candidacies….

گام چهارم: کلمات اضافی را حذف کنید و عنوان را بنویسید

 • This study is a randomized Blinded Trial that investigates whether treatment with mouthwash is effective in reducing the incidence of oral candidacies….

randomized Blinded Trial mouthwash in reducing the incidence of oral candidacies

گام پنج: عنوان نهایی (حداقل بین 8 تا 12کلمه)

Title: A randomized Blinded Trial of Mouthwash in the Prevention of Oral Candidacies


دستور علمی دیگر: فرمول ساخت عنوان
همان فرضیه مقاله شماست یعنی  تاثیر
X بر روی Y در Z

(متغییر مستقل)X = dependent variable

(متغییر وابسته )Y = dependent variable

(آزمودنی، که بر روی آن تحقیق انجام می شود: مواد/انسان/گیاه/جانور/سازمان ) Z = population or material

مثال

متغیر مستقل: Novice and Experienced Users

متغیر وابسته: Searching Information

 differences between Novice and Experienced Users in Searching Information on the World Wide Web


دستور عملی دیگر: فرمول تاثیر Y در Z

مثال

Platelet Activation in Patients with Angina

پراکندگی مواد آلی در رسوبات سطحی بخش شمالی خلیج فارس


کمترین واژه ها، کاملا محتوا را منتقل می کند.


در این ویدیو علاوه بر بیان رهنمودها برای نوشتن #عنوان_مقاله، به صورت کاربردی و عملی در پنچ گام همراه با مثال به این مهم پرداخته شده است. 👇👇

نوشتن عنوان مقاله در پنج گام

همچنین در دومین ویدیو، مثال دیگری با توجه به پنج گام بیان شده ارایه شده است.

نوشتن عنوان مقاله


تمرین: بیایید سه مقاله پژوهشی رشته خود را در نظر بگیرید، اگر می خواستید خودتان عنوانی برای این مقالات تعیین کنید چه عنوانی را می نوشتید. با پنچ گام عملی بیان شده، عنوان مقاله را دوباره بازنویسی کنید.

Loading

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *