نوشته‌ها

افزایش رویت‌پذیری و تاثیر مقاله‌تان

افزایش رویت‌پذیری باعث افزایش میزان استناد و افزایش میزان استناد باعث افزایش میزان تاثیر می‌شود.

 

Loading

آیا می‌توانم به مقاله‌ای که زیرچاپ است، استناد بدهم؟

پاسخ «بله» است؛ به این شکل استناد بده: 

مراجع لاتین:

Author, A. (in press). Title of article. Title of Journal.

In-text citation: (Author, in press, p. X)

مراجع فارسی:

نویسنده.(زیرچاپ). عنوان مقاله. عنوان مجله.

ارجاع درون متنی: (نویسنده، زیر چاپ، ص-)

Loading

با Citation Generator با سرعت استناددهی کن!

Loading

استناددهی حرفه‌ای نکته‌های کاربردی و مهم

Loading

کارگاه آموزشی چطور از نرم افزار مندلی استفاده کنیم؟

Loading