در این کارگاه در مدت کمتر از دو ساعت با نحوه استفاده از نرم افزار مندلی (یکی دیگر از نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی)، برای سازماندهی اطلاعات و استناددهی را آموزش می بینید.

قسمت اول: معرفی و نحوه نصب نرم افزار

قسمت دوم: نحوه ورود اطلاعات به کتابخانه

قسمت سوم: نحوه استناددهی و استفاده از مندلی در حین نگارش

قسمت چهارم: رفع مشکل رفرنس های فارسی در مندلی

قسمت پنجم: نحوه گروه بندی منابع در کتابخانه

Loading

امتیاز بدهید