نوشته‌ها

چگونه موضوع‌های داغ پژوهشی را پیدا کنم؟

یکی از روش‌های «یافتن موضوع‌های داغ پژوهشی» بسته به اینکه در چه مقطع تحصیلی هستید، استفاده از عبارت‌های جستجویی است که می‌تواند به شما در یافتن وبگاه‌های مفید کمک کند. در ادامه تعدادی از عبارت‌های جستجوی کاربردی برای «یافتن موضوع‌های داغ پژوهشی» را بیان می‌کنم.

 

 

  sample master thesis topics in + موضوع موردنظر

  master research topics  in + موضوع موردنظر

 sample phd dissertation topics in + موضوع موردنظر

phd research topics in + موضوع موردنظر

 top research topics in + موضوع موردنظر

 

 

 

Loading

چگونه موضوع‌های روز رشته خود را پیدا کنم؟

یکی از روش‌های «یافتن موضوع‌های روز و فعال رشته خود» استفاده از عبارت‌های جستجویی است که می‌تواند به شما در یافتن وبگاه‌های مفید کمک کند.

در ادامه تعدادی از عبارت‌های جستجوی کاربردی برای «یافتن موضوع‌های روز رشته» را بیان می‌کنم.

 

 

  (Trendy/new trends) research topics in + موضوع موردنظر

  (Trendy/new trends) research priorities in + موضوع موردنظر

  (Trendy/new trends) issues for research  in + موضوع موردنظر

  (Trendy/new trends)  further research in + موضوع موردنظر

  (Trendy/new trends) topics in + موضوع موردنظر

 new trends in + موضوع موردنظر

 

 

 

Loading

چگونه موضوع پژوهش را توسعه دهیم؟ فیلم آموزشی

Loading

چگونه از موضوع پژوهش به «کلیدواژه» برسیم؟

Loading

گام‌های شناسایی و تعریف مساله پژوهش: فیلم آموزشی

مساله شکاف دانشی و وضعیت نامطلوب در موضوع موردنظر است. در این فیلم آموزشی به گام های شناسایی و تعریف مساله خواهم پرداخت. 

Loading