نوشته‌ها

موضوع و مساله، دو جزء مهم پژوهش

Loading

کاربرد اصطلاحنامه‌ها در پژوهش: کارگاه آموزشی

برگزارکننده: انجمن علمی دانشجویی آموزش و پرورش دانشگاه علامه طباطبایی
مدرس: دکتر مریم اسدی

Loading

نشریات و کنفرانس‌های جعلی و یغماگر: نشست علمی

برگزارکننده: کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

Loading

نشست علمی اهمیت مشاوره اطلاعاتی

برگزارکننده: کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

Loading

Ethos e-theses دسترسی رایگان به‌ پایان‌نامه

Loading