با صرف زمان دو ساعت، نرم افزار کاربردی و مفید اندنوت را یاد بگیر. این به شما کمک می کند انبوهی از مقالات یا منابع دیگری که در رایانه شخصی ات به طور پراکنده وجود دارد و باعث سردرگمی و اضطرابت می شود، سازماندهی کنید و هنگام نوشتن مقاله، به راحتی به منابع استناد بدهید. 

قسمت اول: تعریف استناد و فهرست ماخذ؛ بیان انواع استناد؛ بیان انواع سبک های استناددهی؛ بیان فرایند کار با نرم افزار

قسمت دوم: نحوه نصب نرم افزار؛ نحوه ایجاد کتابخانه؛ آشنایی با بخش های مختلف نرم افزار؛ بخش تنظیمات؛ نحوه ورود اطلاعات

قسمت سوم: نحوه گروه بندی منابع در کتابخانه

قسمت چهارم: نحوه استناددهی و استفاده از اندنوت در حین نگارش

قسمت پنجم: حذف رکوردهای تکراری از کتابخانه

Loading