مهارت یادگیری و یادگیری تطبیقی

/
یادگیری چیست؟ در این روز و روزگار آموزش و یادگیری یکی از ارکان مهم زندگی شده است. اجماعی بر سر تعریف یادگیری وجود ندارد. ولی روانشناسان رفتارگرا می‌گویند: یادگیری به معنی تغییر رفتار بر اثر تاثیرات محیطی است. اگر یادگیری به تغییر رفتار منتهی نشود، پس یادگیری صورت نگرفته است.

کارگاه آموزشی نرم‌افزار مدیریت اطلاعات علمی مندلی 2021

/
در این کارگاه در مدت کمتر از دو ساعت با نحوه استفاده از نرم افزار مندلی 2021، برای سازماندهی اطلاعات و استناددهی را آموزش می بینید.

چگونه از سرقت علمی بپرهیزیم و معرفی سامانه های همانندجویی

/
سرقت علمی (plagiarism) از جمله تخلفات شایع مربوط به حوزه نگارش است و می‌توان آن را از مصادیق تقلب و فریبکاری در پژوهش به شمار آورد. سرقت علمی عبارتند از به کار بردن کلام مکتوب یا شفاهی دیگران بدون ذکر منبع است.

 1,624