چگونه به یک استاد ایمیل بزنیم؟

/
آیا تابحال اصطلاحی به نام ایمیل سرد یا Cold Email را شنیده‌اید؟ ایمیل سرد، ایمیلی است که به شخصی ارسال می‌شود که نه انتظار آن ایمیل را دارد و نه با فرستنده از قبل رابطه‌ای داشته است.  ایمیل سرد، ایمیلی است که فرستنده و گیرنده آن، یکدیگر را دقیقاً نمی‌شناسند و قبلاً با هم گفتگویی نداشته‌اند.

مهارت یادگیری و یادگیری تطبیقی

/
یادگیری چیست؟ در این روز و روزگار آموزش و یادگیری یکی از ارکان مهم زندگی شده است. اجماعی بر سر تعریف یادگیری وجود ندارد. ولی روانشناسان رفتارگرا می‌گویند: یادگیری به معنی تغییر رفتار بر اثر تاثیرات محیطی است. اگر یادگیری به تغییر رفتار منتهی نشود، پس یادگیری صورت نگرفته است.

کارگاه آموزشی نرم‌افزار مدیریت اطلاعات علمی مندلی 2021

/
در این کارگاه در مدت کمتر از دو ساعت با نحوه استفاده از نرم افزار مندلی 2021، برای سازماندهی اطلاعات و استناددهی را آموزش می بینید.

Loading