مطالب توسط

شبکه اجتماعی مندلی چیست؟

مندلی یک شبکه اجتماعی دانشگاهی است که به شما کمک می‌کند مقالات مورد علاقه خود را سازماندهی کنید، با دیگران به صورت آنلاین همکاری کنید و آخرین ایده پژوهشی خود را کشف کنید . همچنین پژوهشگران می توانند در مندلی برای به اشتراک گذاشتن ایده ها،  دیدن مقالات جدید در حوزه پژوهش خود و  بحث درباره پیشرفت‌های جدید فعالیت کنند.

Loading

پلامکس متریکس: شاخص سنجش اثرگذاری علمی

 در طی دو دهه گذشته، نحوه استفاده و ارتباط مردم با منابع علمی کاملا تغییر یافته است. مردم غالبا از طریق شبکه‌های اجتماعی درباره مطلبی یاد می‌گیرند و برای یافتن آن جست‌‌وجو می کنند. همچنین آنها برای دست یافتن به مطالب علمی خود از طریق هزاران سایت شامل واسپارگاه دسترسی آزاد اقدام می‌کنند. بنابراین جامعه پژوهش برای تعیین مهم‌ترین و ارزشمندترین پژوهش علاوه بر شاخص های مبتنی بر شمارش استناد به شاخص های آلتمتریکس یا دگرسنجه ها توجه کرده اند.

Loading

نمره توجه آلتمتریک: شاخص سنجش و ارزیابی اثرگذاری علمی

در گذشته از میزان استناد به عنوان شاخص سنجش اثرگذاری علمی استفاده می شد، اما امروزه در کنار شاخص استناد، آلتمتریکس یا دگرسنجه ها هم به عنوان یکی دیگر از شاخص های ارزیابی و سنجش اثرگذاری علمی آثار در نظر گرفته شده است.

Loading

ده روش آسان برای افزایش میزان استناد به آثار خود: بیان یک چک لیست

تعداد مقالاتی که منتشر می کنید برای حرفه شما مهم است. شاید شعار بنویس و زنده بمان را در فضای دانشگاهی شنیده اید . ولی آنچه که مهم است میزان استناد به آثار شماست، چون میزان استناد تاثیرگذاری اثر شما بر روی رشته نشان می دهد.،

Loading