مروری بر روندهای تغییر در کتابخانه‌های دانشگاهی

چکیده

کتابداران برای درک نحوه خدمت‌رسانی مؤثر به کاربران کتابخانه، باید از روندهای جدید در حوزه خود، آگاهی یابند و خود را با توجه به ملزومات آن به روز کنند. آگاهی از روندهای جدید در کتابخانه‌ها و برآوردن نیازهای مراجعان کتابخانه‌ها، باعث افزایش عزت نفس و تعهد در کتابداران می‌شود. آگاهی از روندهای گذشته، حال و آینده اهمیت خاص خود را دارد. پژوهش حاضر مروری بر روندهای کتابخانه در چند سال گذشته دارد. این موضوع به کتابداران کمک می‌کند تا بینشی درباره سفر خود در حوزه کتابداری بدست آورند. به آنها کمک می‌کند تا بدانند به کجا می‌روند و مقصدشان  براساس توسعه و روندهای آینده چه خواهد بود. همچنین این بینش به آنها کمک می‌کند تا بهتر برای آینده برنامه‌ریزی کنند. ترجمه دکتر مریم اسدی.

منبع:

Dawar, Vaishali Ashok (2014). Changing Trends in academic libraries: an overview. Conference Paper. [Online]. Access from: https://www.researchgate.net/publication/335389843

فایل اصل مقاله

کلیدواژه‌ها: روندهای کتابخانه دانشگاهی، ارزش کتابخانه

مقدمه

به طور کلی، یک روند نشان دهنده جهتی است که چیزی در آن در حال تغییر یا توسعه است. الگویی از تغییر تدریجی در یک شرایط، محصول یا فرآیند را نشان می دهد. از تحلیل روند، اغلب برای پیش‌بینی رویدادهای آینده استفاده می‌شود؛ اما می‌توان از آن برای استخراج تخمین‌ها از رویدادهای نامشخص گذشته استفاده کرد. روندهای کتابخانه‌های دانشگاهی بیانگر مسائلی است که بر کتابخانه‌های دانشگاهی در آموزش عالی تأثیر می‌گذارد. آگاهی از روندهای کتابخانه‌های دانشگاهی برای کتابداران و مربیان ضروری است؛ زیرا این اطلاعات بینش‌هایی را درباره علائق و نیازهای ذینفعان در یک دوره خاص ارائه می‌دهد. کتابخانه‌های کالج‌ها و دانشگاه‌ها به‌عنوان مرکز تغییرات، باید در ارائه خدمات به گروه‌های کاربران با نیازهای اطلاعاتی و مهارت‌های پژوهشی متنوع، پیشرو باشند. همانطور که فناوری به سرعت در حال تغییر است، کتابخانه‌های دانشگاهی در تلاش‌اند تا با چالش‌های ناشی از نظام آموزشی مقابله کنند. در حالی که برای ارزیابی ارزش کتابخانه‌های دانشگاهی به اطلاعات کمی و کیفی بیشتری نیاز است، سرعت فزاینده تغییرات، ساختن معیارها را دشوارتر می‌کند. قدرت ما، در پیوندمان با جامعه‌ای است که به آن خدمت می‌کنیم. در این فضای متغیر، کتابخانه‌ها نقش‌های مهمی ایفا می‌کنند، اما به دلیل تغییرات سریع فناوری، تصمیم‌گیری برای کاربران، درباره اینکه چه زمانی و برای چه هدفی از کتابخانه کمک بگیرند، پیش‌بینی‌پذیر نیست.

اکنون کتابخانه‌ها باید به کاربران خود نشان دهند که چه زمانی و چگونه می‌توانند از خدمات کتابخانه استفاده کنند. روند‌ها به ما اطلاعاتی درباره این فضای متغیر می‌دهند و ما را وادار می‌کند در فعالیت‌های دانشگاهی و پژوهشی با کمک کاربران به این روندها نزدیک شویم. همانطور که در بررسی ACRL در سال 2013 بیان شد، “بررسی‌های محیطی،  بررسی جامعی از تمام جنبه‌های کتابداری ارائه نمی‌دهند، اما عوامل فعلی و در حال ظهور را که بر کتابخانه‌های دانشگاهی تاثیر می گذارد، شناسایی می‌کنند، بافت وسیع‌تری را که کتابخانه‌ها می‌توانند در آن فعالیت کنند توصیف می‌کنند، و مفاهیم مربوط به منابع، خدمات و کارکنان کتابخانه را تشریح می‌کنند.  همچنان تغییرات در آموزش عالی بر کتابخانه‌ها از نظر گردآوری و توسعه محتوا، دسترسی و نگهداری منابع جدید و قدیمی و خدمات برای مخاطبان گسترده، تأثیر می‌گذارد. همانطور که سازمان‌های مادر خود را بازتعریف می‌کنند، کتابخانه‌ها باید به تکامل خود ادامه داده و ارزش خود را به سازمان‌شان نشان دهند.

اهمیت

روندهای کتابخانه‌های دانشگاهی در آموزش عالی، خواسته‌ها و اقدامات اولیه را مشخص می‌کند. این روندهای جهانی به کتابداران کمک می‌کند تا دید بهتری از فعالیت‌ها و توسعه کتابخانه‌های آینده‌ داشته باشند. این مقاله تغییرات در روندهای کتابخانه‌های دانشگاهی را نشان می‌دهند و اینکه این گرایش‌ها ما را به کجا هدایت می‌کنند. این موضوع به ما کمک می‌کند تا فعالیت‌های کتابخانه‌ای خود را برنامه‌ریزی کنیم و فعالیت‌های پژوهشی را نیز افزایش دهیم.

روش شناسی

داده‌های کیفی از طریق زیر گردآوری شده است:

  • بررسی‌های انجام شده بر روی کتابخانه‌های دانشگاهی از سوی انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی (ACRL)، انجمن کتابداری آمریکا،
  • پژوهش درباره روندهای برتر کتابخانه‌ای که توسط کمیته برنامه‌ریزی و بررسی پژوهشی ACRL و
  • شماره‌های اخیر مجله Library Trends.

تجزیه و تحلیل کامل داده‌های گردآوری شده به صورت نظام‌مند انجام شد. داده‌های تحلیل شده بر اساس پارامترهای مربوط به روندهای کتابخانه دانشگاهی در آموزش عالی جدول‌بندی شده است.

تحلیل

روند ارزش کتابخانه برای موسسه
فرضیه های 2007 دانشجویان خود را به‌عنوان مشتری و مصرف‌کننده می‌بینند و انتظار دارند که امکانات، منابع و خدمات باکیفیت و متناسب با نیازها و نگرانی‌هایشان باشد.
روندهای 2011 تاکید بیشتر بر ارزیابی کتابخانه برای حمایت از برنامه استراتژیک، فرآیندهای بهبود یافته و درک بیشتر نیازهای کاربران.
روندهای 2012 کتابخانه‌های دانشگاهی باید ارزش خود را به سازمان مادر نشان دهند.  کتابداران باید بتوانند از طریق ارتباط مؤثر با همه ذینفعان، با بیان شفاف ارزش کتابخانه برای جامعه دانشگاهی، مزایایی که برای دانشجویان و اساتید و تأثیرات زیست محیطی آن دارد، نگرش را نسبت به کتابخانه تغییر دهند.
روندهای 2014 تاکید روزافزون بر بیان ارزش‌های کتابخانه
روند حفظ دیجیتال معماری، خط مشی و استانداردها و مخازن دیجیتالی ابری
فرضیه‌های 2007 تاکید بیشتر بر دیجیتالی کردن مجموعه‌ها، حفظ آرشیوهای دیجیتال و بهبود روش‌های ذخیره‌سازی داده‌ها، بازیابی، گزینش و خدمات.
روندهای 2011 افزایش دیجیتالی شدن مجموعه‌های منحصربه‌فرد کتابخانه‌ای که سهم بیشتری از منابع را در بر می‌گیرد.
روندهای 2012 واسپارگاه‌های بیشتر، عمدتاً مبتنی بر ذخیره ابری.

نگرانی بیشتری درباره

*نبود برنامه‌ریزی بلندمدت برای حفظ مواد دیجیتالی.

* رهبری استراتژیک برای ایجاد معماری، خط مشی یا استانداردهایی برای ایجاد، دسترسی و حفظ محتوای دیجیتال.

*جمع‌آوری، حفظ و مدیریت مواد دیجیتال زاد.

روندهای2013 افزایش استفاده از آموزش آنلاین
روند همکاری
فرضیه های 2007 حفاظت از حریم خصوصی و حمایت از آزادی فکری همچنان از مسائل تعیین‌کننده برای کتابخانه‌های دانشگاهی است.
روندهای 2010 افزایش همکاری و گسترش نقش کتابخانه در داخل موسسه و فراتر از آن.
روندهای 2012 *تاکید بر فضای مشترک اطلاعاتی.

* ارزش بیشتری به همکاری داده می‌شود.

* مخازن داده‌های دیجیتالی از چندین رشته به وجود آمدند و کتابخانه‌ها شروع به همکاری با جوامع تحقیقاتی خود برای تسهیل نگهداری داده‌ها کردند.

*کتابخانه‌ها در کمک به جوامع تحقیقاتی خود در طراحی و اجرای طرحی برای توصیف داده‌ها، ذخیره سازی کارآمد، مدیریت و استفاده مجدد نقش حیاتی دارند.

روندهای2013 همکاری رو به رشد برای ساخت و آرشیو منابع چاپی در سطوح ایالتی و منطقه‌ای مشاهده شد که بسیاری از آنها توسط کنسرسیوم‌های کتابخانه‌ای انجام می‌شد.

همکاری در کتابخانه‌های دانشگاهی باید بازنگری و بررسی شود.

بر سه حوزه اصلی فعالیت تمرکز دارد:

1) ادغام خدمات فنی مانند فهرست‌نویسی؛

2)مجموعه‌سازی و اشتراک منابع، دیجیتالی کردن مجموعه‌ها و

3)رشد مستمر واسپارگاه‌های چاپی بزرگ منطقه ای.

روندهای2014 برای اینکه داده‌های بیشتری برای اشتراک‌گذاری باز شود، پژوهشگران، ناشران واسپارگاه‌ها و مجلات باید با یکدیگر همکاری کنند.

همکاری بین کتابداران، سایر متخصصان دانشگاهی و اساتید برای موفقیت دانشجویان، هم به نفع دانشجویان است و هم ارزش کتابخانه‌ها را نشان می‌دهد.

روند تاثیر تغییرات در آموزش عالی
فرضیه‌های 2007 یک مدل کسب‌وکار برای آموزش عالی در حال ظهور است و کتابخانه‌ها به دلیل عدم‌ مشارکت‌شان در پژوهش، آموزش و خدمات در این زمینه نقد شدند.

*برنامه‌های ارزیابی کتابخانه و رویکردهای تخصیص منابع سازمانی در میان مأموریت‌های مؤسسات مشترک است.

*آموزش از راه دور به طور فزاینده‌ای گزینه رایج‌تر در آموزش عالی و همزیستی با الگوی آموزش معمولی سنتی است.

روندهای 2011 تاکید بر سواد اطلاعاتی دانشکده‌ها و دانشجویان از طریق کتابخانه‌ها
روندهای 2012 افزایش آموزش آنلاین و برنامه‌های اعطای مدرک، جهانی شدن، و افزایش تردید نسبت به “بازگشت سرمایه” برای یک مدرک دانشگاهی.

علاوه بر تغییر در انتظارات، کتابخانه‌ها باید به این فکر کنند که چگونه مجموعه‌ها و خدمات خود را به مخاطبان قدیمی و جدید ارائه ‌دهند، و همچنین چگونه می‌توانند ارزش خود را به سازمان مادر خود نشان دهند.

روندهای2014 تاکید بیشتر بر یادگیری مبتنی بر شایستگی که می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای کتابخانه‌ها فراهم کند تا سواد اطلاعاتی و مهارت‌ها و استراتژی‌های پژوهشی را در تار و پود برنامه‌های درسی موسسه جا دهند.
روند تغییرات در فناوری اطلاعات و تفکر آینده نگر
فرضیه‌های 2007 تکامل فناوری اطلاعات هم عملکرد پژوهش علمی و هم تقاضا برای خدمات فناوری محور را شکل می‌دهد و محیط های کاربر غنی از فناوری به رشد خود ادامه می‌دهند و به بودجه اضافی نیاز دارند. تحول دیجیتال در مراحل ابتدایی خود بود. کتابخانه‌های دانشگاهی بیشتر در دنیای چاپی کار می‌کردند.
روندهای 2010 فناوری به تغییر خدمات و مهارت‌های مورد نیاز ادامه می‌دهد.
روندهای 2011 آغاز استفاده از ابزار وب 2.0 در خدمات و ارتباطات کتابخانه.

تاکید بر دیجیتالی شدن و استفاده از محصولات دیجیتال.

روندهای2012 فناوری بیشتر تفکر آینده‌نگری را در درون خود دارد. حوزه های کتابخانه ای تحت سلطه فناوری بودند.

دسترسی و انتشار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در هر زمان/هر مکان فراهم بود.

* پذیرش و سازگاری فناوری‌های مبتنی بر فناوری ابری؛

*اطلاعات فراوانی وجود دارد و اشکال جایگزینی برای تأیید اعتبار موجود است

* گنجاندن آموزش آنلاین و ترکیبی؛

* سیستم‌های کشف در مقیاس وب با پیشرفت‌هایی مانند جستجوی مبتنی بر رشته

* ویجت‌های سفارشی،

*سیستم‌های مدیریت کتابخانه منبع باز؛

*ماشین های خودکار برای امانت دادن.

روندهای2013 تقاضا برای کتابخانه‌هایی که در توسعه و ارائه موک ها MOOC ها نقش دارند و همچنان درگیر آن هستند.

کتابخانه‌هایی که به دنبال راه‌های مؤثرتری برای مدیریت کل‌نگر مجموعه‌ها و عملیات خود هستند، به پلتفرم‌های مبتنی بر فناوری ابری که جایگزین سیستم‌های کتابخانه‌ای یکپارچه سنتی می‌شوند، نگاه می‌کنند.

روندهای2014 انتظارات از کتابخانه به عنوان آزمایشگاه مجهز برای برآوردن چالش‌های آینده
روند ارتباطات علمی و انتشارات علمی، دسترسی آزاد به منابع باز
فرضیه‌های 2007 برای تسهیل ارتباطات علمی بر روی آن تاکید شد:

*بحث درباره مالکیت معنوی در آموزش عالی

*برنامه‌ریزی آموزشی مرتبط با مدیریت مالکیت فکری به جامعه دانشگاهی.

* تقاضا برای دسترسی عمومی رایگان به داده‌های جمع‌آوری شده و تحقیقات تکمیل شده از موسسات تحقیقاتی با بودجه عمومی.

روندهای 2010 توسعه ارتباطات علمی و خدمات مالکیت فکری.
روندهای 2012 *توسعه مواد دیجیتال با سرعتی سریعتر، نیازمند مشارکت فعال کتابخانه‌هاست.

*مدل های جدید ارتباطات علمی و انتشار مجلات، تک نگاری‌های علمی، کتاب‌های درسی.

*توسعه در دسترسی آزاد به محتوای تاریخی، دسترسی آزاد به محتوای جدید.

*کتابخانه‌های دانشگاهی خدمات نشر را ایجاد یا گسترش می دهند.

*کتابخانه‌هایی که خدمات دیجیتالی‌‎سازی، خدمات نگهداری و واسپارگاه دیجیتالی، مشاوره کپی‌رایت، مدیریت مجموعه داده‌های پژوهشی، ایجاد ابرداده و غیره را ارائه می‌دهند.

روندهای2013 *کتابخانه‌های دانشگاهی مدل‌های جدیدی را برای انتشار، ایجاد محتوا و منابع آزمایش می‌کنند تا فرآیند ارتباط علمی را ارتقا دهند.

*محققان شروع به استفاده از فناوری‌های نوظهور مرتبط با کشف و دسترسی و استفاده از سایت‌های شبکه‌های اجتماعی کردند.

* کتابخانه خود را در یک نقش منحصر به فرد میانجی بین تولیدکنندگان و کاربران نهایی در فرآیند ارتباط پژوهشگران با منابع می‌بیند.

*رابط‌های کاربری در وب، همکاری بین پژوهشگران، کتابداران و متخصصان فنی را برای تجسم، ارتباط و توزیع اطلاعات افزایش می دهد.

 

روندهای2014 ایجاد و استقرار ابتکارات، واحدهای خدماتی و منابع جدید برای رفع نیازهای علمی در مراحل مختلف فرآیند پژوهش.

افزایش پشتیبانی از انتشارات با دسترسی آزاد.

آلتمتریکس روشی جدید در حال توسعه برای اندازه‌گیری اثربخشی آثار و پژوهش‌های علمی منتشر شده در وب است.

از رسانه‌های اجتماعی نیز برای آلتمتریکس استفاده می‌شود.

روند توسعه کارکنان برای رویارویی با چالش های جدید
فرضیه‌های 2007 مجموعه مهارت‌ها برای کتابداران همچنان در پاسخ به نیازها و انتظارات جامعه در حال تکامل است. کتابخانه‌ها به آنها خدمت می‌کنند و با گسترش خدمات و تغییر کارکردهای کتابخانه، زمینه‌های حرفه‌ای کتابداران به طور فزاینده‌ای متنوع می‌شود.
روندهای 2010 نیاز به کتابدارانی با مجموعه‌ای از مهارت‌های متنوع احساس می‌شود.
روندهای 2012 *گزینش داده‌ها، مدیریت و حفظ منابع دیجیتال، ارزیابی، ارتباطات علمی، و پشتیبانی از آموزش اساتید و یادگیری دانشجویان، موضوعات مهمی هستند که به مجموعه مهارت‌های جدیدی نیاز است.

* کتابخانه‌های دانشگاهی باید کارکنان خود را برای رویارویی با چالش‌های جدید:

از طریق رویکردهای راهبردی و خلاقانه برای استخدام پرسنل جدید و بازآموزی کارکنان موجود، آموزش و توسعه حرفه‌ای آنها را ادامه دهند.

روندهای2013 کتابداران باید آماده باشند و کارکنان خود را برای وظایف جدید آماده کنند.

فرصت‌ها در-

* پیشبرد آموزش، یادگیری، خدمات و پژوهش

* راه‌اندازی خدمات داده‌های پژوهشی در پردیس‌های خود

* مهارت‌های مدیریت داده و داده‌کاوی

* تولید انواع محتوا: نشریات، برنامه‌های کاربردی و محصول فکری

* مهارت‌های رهبری کارآفرینی

* فنون و روش‌های توسعه نرم‌افزار

* حفظ دانش دیجیتال

* ارائه روش‌ها و معیارهای ارزیابی استاندارد برای سنجش تاثیر یادگیری دانشجویان

روندهای2014 تأکید بر یادگیری مبتنی بر شایستگی، فرصت‌های جدیدی را برای کتابخانه‌ها فراهم می‌کند تا سواد اطلاعاتی و مهارت‌ها و استراتژی‌های پژوهشی را در تار و پود برنامه‌های درسی سازمانی جا دهند.
روند رفتار و انتظارات کاربر – ترجیح به راحتی
فرضیه‌های 2007 دانشجویان و اساتید به طور فزاینده‌ای خواستار دسترسی سریع‌تر و بیشتر به منابع و خدمات کتابخانه‌ای هستند و انتظار دارند، به یک کتابخانه دیجیتال غنی در نظام‌های دانشگاهی و اجتماعی خود دسترسی داشته باشند.
روندهای 2012 در حال حاضر کتابخانه‌ها اولین منبع برای یافتن اطلاعات نیستند. استفاده گسترده از اینترنت و موتورهای کاوش، یافتن منابع را برای افراد آسان کرده است. از این رو چالش فعلی فراهم کردن دسترسی راحت، فوری و بدون مشکل به منابع و اطلاعات از طریق مجراهای مختلف، از جمله رسانه‌های اجتماعی است. دسترسی به منابع انسانی نیز مهم است. اگرچه اطلاعات عمومی دانشگاه، کافه‌های سایبری و دسترسی 24 ساعته به امکانات و منابع در بین دانشجویان و اساتید محبوب هستند، اما راحتی بر همه جنبه‌های جستجوی اطلاعات تأثیر می‌گذارد – انتخاب، دسترسی، و استفاده از منابع، اعم از انسانی، چاپی یا الکترونیکی.
روندهای 2013 کتابداران برای ارائه خدمات در قالب‌های مختلف، برای دانشجویان مختلفی که در مؤسسه خود (و سایرین) حضور دارند، به چالش کشیده شدند.
روندهای 2014 مشارکت‌های همه‌جانبه مربوط به کشف و استفاده مجدد از داده ها و ارائه آن به روشی مناسب.
روند محیط‌های موبایل تلفن‌های هوشمند
روندهای2010 رشد انفجاری دستگاه‌های تلفن همراه و برنامه‌های کاربردی منجر به خدمات جدید می‌شود.
روندهای 2012 دستگاه‌های تلفن همراه در حال تغییر نحوه تحویل و دسترسی به اطلاعات هستند.

تعداد زیادی از کتابخانه‌ها خدمات و تحویل محتوا را در دستگاه‌های تلفن همراه ارائه می‌دهند.

سیستم‌های کتابخانه یکپارچه رابط‌های نوآورانه دسترسی موبایلی به اپک‌ها کتابخانه را ارائه می‌دهند، ویژگی‌های خودخدماتی مانند تمدید کتاب‌ها، بررسی موجودی، و یافتن عناوین توصیه‌شده از جمله برنامه‌هایی هستند که کاربران کتابخانه می‌خواهند.

روندهای 2013 منابع سازگار با موبایل باید بیشتر توجه شود. تبلت‌ها به طور فزاینده ای فراگیر می‌شوند، اما جایگزین لپ‌تاپ ها نمی‌شوند.

برنامه‌های تلفن همراه با قابلیت آموزش، یادگیری و تحقیق، با ابزارهای حاشیه نویسی، برنامه‌های کاربردی برای ایجاد و ترکیب، و ابزارهای شبکه‌های اجتماعی.

در نظر گرفتن قابلیت موبایل در انتخاب منابع و محصولات کتابخانه.

روندهای2014 تقاضا برای پایگاه داده و سایر فروشندگان پایگاه های اطلاعاتی برای ارائه خدمات دیجیتال Device Neural
روند مجموعه‌سازی کتاب الکترونیکی مبتنی بر مشتری صدور مجوز
روندهای 2010 رشد مجموعه بر اساس تقاضای مشتری و شامل انواع منابع جدید است.
روندهای 2011 هزینه‌های مربوط به کتاب‌های الکترونیکی و مجموعه‌سازی مجلات الکترونیکی افزایش یافت.
روندهای 2012 مجموعه‌سازی مشتری محور (PDA) کتاب‌های الکترونیکی در حال تبدیل شدن به یک هنجار است.

گزینه‌ها و استانداردهای جدید پایدار برای تسهیل امانت دادن کتاب‌های الکترونیکی کتابخانه، ارائه آمارهای منطبق، و امکان سازگاری بین دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها.

روندهای2013 برنامه‌های مجموعه سازی مشتری محور، به‌ویژه برای کتاب‌های الکترونیکی، همچنان ادامه می‌یابد که کتابخانه‌های شریک و کنسرسیوم‌های کتابخانه‌ای به اشتراک هزینه‌ها و دسترسی به منابع ادامه می‌دهند.
روند پاسخگویی و ارزیابی
روندهای2010 تقاضا برای پاسخگویی و ارزیابی افزایش یافت.
روندهای 2011 ابزارهای تحلیل وب برای کتابخانه‌هایی که علاقه‌مند به تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها هستند، مهم شدند. Google Analytics (GA) یک ابزار محبوب بود. آن در تلاش است تا به کتابداران کمک کند تا پاسخ فعلی به سؤالات کتابخانه را در پیشبرد مأموریت های مؤسسه درک کنند.
روندهای 2013 *مقایسه بازار آموزش عالی با سوپرمارکت: دانشجویان می توانند با بهترین قیمت‌ها خرید کنند.

*تمركز ارزيابي و پاسخگويي بر شناسايي ارزش كتابخانه‌ها بر اساس تاثيرات بر بهره‌وري پژوهش و نتايج يادگيري دانشجويان در مؤسسات آنها.

*مشارکت در تجزیه و تحلیل یادگیری با همکاری سایر واحدهای دانشگاهی برای تعیین ارزش حضور آنها در یادگیری دانشجویان با ترکیب داده‌های استفاده از کتابخانه برای توسعه معیارهای معنادار تأثیرات بر یادگیری دانشجویان هستند.

 

روندهای 2014 کتابخانه‌ها در سراسر مؤسسه مشارکت می‌کنند تا به موفقیت دانشجویان کمک کنند و تأثیر خود را از طریق ارزیابی بیان و نشان دهند.

در فرهنگ افزایش مسئولیت‌پذیری برای نتایج، کتابخانه ها باید راه های بهتری برای مستندسازی این ارتباطات با تعریف ارزش ها و تأثیر کتابخانه بر یادگیری دانشجویان بیابند.

روند فضای فیزیکی و فضای مجازی
روندهای2010 با تغییرکاربری فضای فیزیکی و گسترش فضای مجازی، تعریف کتابخانه تغییر کرد.
روندهای 2011 طراحی فضای کتابخانه – برای پیشرفت‌های جدید
روندهای 2013

 

 

 

 

 

*واسپارگاه‌های چاپی با موجودی هایی از کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه‌ای  برای بهینه‌سازی فضا

* کنسرسیوم های کتابخانه در حال گسترش دسترسی به منابع و افزایش ابتکارات سریع امانت بین کتابخانه ای بدون واسطه

* ایجاد و مدیریت فضاهای کاری موثر برای همکاری، حل مسئله یا توسعه راه حل‌ها، ایده پردازی و همراه با ابزارها و منابع.

روند گزینش داده
روندهای 2012 چالش‌های مدیریت داده‌ها در حال افزایش است زیرا استانداردها برای همه انواع داده‌ها همچنان در حال تکامل است.

محتوای باز، نقش کتابخانه را به‌عنوان متولی به چالش می‌کشد و کتابخانه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد تا راه‌های جدید حمایت و پشتیبانی احصیلی را توسعه دهند.

روندهای 2013 نقش اساسی کتابداران در مدیریت، حفظ و نگهداری داده‌ها.

تقاضای فزاینده به داشتن کتابداران متخصص با مهارت‌های مدیریت داده، داده‌کاوی و تجزیه و تحلیل.

روند علوم انسانی دیجیتال
روندها 2013 ظهور علوم انسانی دیجیتال (DH) یا هنرهای لیبرال دیجیتال به عنوان یک رشته.

حمایت کتابخانه‌ها از محققان DH به درک جدیدی درباره روش‌های علمی در حال تکامل می دهد.

روندهای2014 کتابخانه‌های دانشگاهی می‌توانند نقش کلیدی در این زمینه داشته باشند:

*حمایت از مراکز علوم انسانی دیجیتال

*حمایت از اساتید در پژوهش‌شان

*ایجاد مشارکت و همکاری برای ارتباط با سایر واحدهای پردیس

* حفظ و نگهداری آرشیو دیجیتال در علوم انسانی دیجیتال.

تفسیر و نتیجه گیری

داده ها را می‌توان به وضوح به روندهای قبل از سال 2007 و روندهای پس از سال 2007 تقسیم کرد که در آن تغییرات فناورانه به سرعت افزایش یافت. روندهای قبل از سال 2007 بیشتر مربوط به اسناد چاپی و خدمات است. در دوره قبل از سال 2007 بر دیجیتالی کردن مطالب تاکید شد. از رسانه‌های مختلف برای حفظ اسناد دیجیتالی شده مانند میکروفیلم، میکروفیش، لوح فشرده و غیره استفاده شد. تاکید عمده بر خدمات‌رسانی به کاربران راه دور و اشتراک منابع بود. از سال 2000، روندها بر توسعه مجموعه در محیط الکترونیکی و حفظ و نگهداری دیجیتال بود و بیشتر تأکید بر اخلاقیات و مسائل اقتصادی دیجیتالی شدن بود. با رشد روزافزون استفاده از اینترنت پس از سال 2003، وجود کتابخانه‌ها به دلیل راحتی در یافتن و دریافت مطالب دیجیتال در اینترنت با چالش مواجه شد. با این حال، اینترنت فرصت‌های جدیدی را برای کتابخانه‌ها با خدمات جایگزین مختلف فراهم کرد. با تغییر الگوی اطلاع‌یابی کاربران و تمایل به مطالب دیجیتالی از مواد چاپی، تأثیر آن بر مجموعه و خدمات کتابخانه نشان داده شد. امروزه کتابخانه ها به عنوان منبع اولیه اطلاعات در نظر گرفته نمی شوند، اینترنت تقاضا برای اثبات ارزش کتابخانه‌های دانشگاهی برای کاربران را افزایش داده است. پذیرش فناوری جدید مشکلات زیادی را در نیروی انسانی کتابخانه ایجاد کرد، زیرا تقاضا برای استفاده از فناوری های جدید در حال افزایش است و همین کارکنان قادر به مقابله با این تغییرات سریع نیستند. الگوی استفاده از کتابخانه در حال تغییر است و به کتابخانه به عنوان ارائه دهنده خدمات بیشتر به جای تامین کننده اطلاعات نگریسته می شود. این خدمات شامل نشر دیجیتال، همکاری، حفظ و استفاده مجدد از دانش، ارائه فضای مجازی در قالب واسپارگاه ها، فضای مشترک اطلاعاتی، حمایت از فعالیت های تحقیقاتی با استفاده از فناوری جدید، فضایی برای ایده پردازی و حل مسئله، خدمات دیجیتال Device Neural و غیره است. خواسته ها و انتظارات مراجعان تنها از طریق کتابخانه محقق نمی شود. انجمن های کتابداری و گروه های آموزشی کتابداری باید ابتکارات لازم را در زمینه آموزش کارکنان کتابخانه بکار بگیرند.

Loading

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *